Zdrowia, bo przydatne.
Wiary, bo w coś trzeba.
Kartofli, coby nam stało.
Ciepła, bo elektrownie padają.
Wody, tej z „ó” w środku też.
Komunikacji – międzyludzkiej, tele być nie musi.
Jeszcze… tego, a czego, to już niechaj każdy sam sobie dopowie.

Irmina Garret